Recent Changes - Search:

Brickfilms:

Videos:

All tests:

Skolprojekt (SV):

edit SideBar

Enkla Maskiner

Jag gjorde dessa videor för att vissa hur tre enkla maskiner kan fungera med hjul. Det snurrande hjulen är tänkta att få kraft från en ångmaskin.

gjord 19/10 2012 med hjälp av Phun

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on October 02, 2013, at 09:47 AM