Recent Changes - Search:

Brickfilms:

Videos:

All tests:

Skolprojekt (SV):

edit SideBar

Pearl Harbor

När vi gick igenom andra världskiget i skolan skulle man berätta om en viktig händelse under anrda världskriget. Jag valde att skapa denna film om attacken på Pearl Harbor:

Musik av Kevin McLeod
http://www.incompetech.com
Bilder huvudsakligen från Wikimedia Commons
http://www.wikimedia.org
Ihopklippt i Hitfilm 2 Ultimate
http://www.hitfilm.com

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on October 05, 2013, at 02:35 PM